Det tilbyder vi

I ridning lærer du at ride og omgås heste. Du lærer om pasning og pleje, vedligeholdelse af udstyr og mugning af stald. Du lærer bl.a. også at strigle, op- og afsadle.

#ridning

Ridning på Dybbøl Efterskole foregår på skolens 10 heste. Man er som udgangspunkt to elever, som samarbejder om hver hest. I faget er det vigtigt, at man lærer at have forståelse for hestens natur, og at man udviser ansvarlighed over for hestens ve og vel gennem røgt og pleje. 

Man lærer om den daglige pasning af hesten og får udbygget sine ridefærdigheder. Eleverne har i løbet af året mulighed for at aflægge prøve og opnå Ryttermærke 1.

Vi kan afholde et internt stævne, hvor man øves op i at kunne ride et lille dressurprogram og fremføre det for de øvrige elever og en ekstern dommer.

Vi laver fælles ture ud af huset, hvor vi bl.a. besøger Blue Horse, Stutteri Ask og/eller et sted, hvor man giver misrøgtede heste en ny chance. Desuden rides ture i naturen omkring skolen.

Når man har vist, at man er ansvarlig og derved selvstændigt kan sadle op og af, samt ride de grundlæggende ting på sin hest, kan man få ridetilladelse til også at ride i fritiden. Samtidig kan man få ansvarsområder ved pasning af hestene uden for undervisningen og i weekenderne, hvis man har interesse for det.

BESØG OS

“Jeg har fået en mere glad dreng. Han har fået mere selvtillid”

Forældrecitat 2022