Efterskolelivet

Hverdagen på Dybbøl Efterskole

Hele skolens liv, praksis, undervisning, samvær og pædagogiske linje er indrettet efter ”at være efterskole”. Det betyder først og fremmest, at vi gør ting sammen. Vi bor sammen, spiser sammen, går i skole sammen, laver aktiviteter sammen, gør rent sammen, synger sammen, dyrker fritidsinteresser sammen, går sammen – lever sammen! For at dette fællesskab kan fungere godt, lægger vi særlig vægt på kammeratskab, ordentlig opførsel og samarbejde.

#Fællesskab

Som en ganske naturlig ting, er det af stor vigtighed, at alle er med til at gøre det til et godt skoleår for alle. Det at være en god kammerat skal tages meget bogstaveligt. Det er det, der er med til at gøre forskellen – Så udtrykket: “Tænk lidt mere på andre og lidt mindre på dig selv” er meget beskrivende for hvad det er, der tæller, for at vi alle får et godt skoleår.

Samtidig er det med til at vi også kommer til at være tættere på hinanden, at vi alle får en oplevelse af at vi betyder noget og vi kan være med til at gøre en forskel. Vi er hver især noget, og fællesskabet ville ikke være det samme uden.

Det betyder naturligvis også at vi skal være aktive – gøre noget – være med til at skabe – komme hinanden ved – give plads og rum til meningsudvekslinger. I det hele taget være med i den demokratiske proces, hvor meninger, samtale og udveksling af ord betyder noget helt specielt.

kontakt-grupper

Eleverne inddeles i kontaktgrupper. Der er 12 kontaktgrupper med 7-8 elever. Til hver kontaktgruppe er der 1 kontaktlærer. I kontaktgruppen er der både fælles aktiviteter og individuelle samtaler. Det er kontaktlæreren, der forestår kontakten mellem skole og hjem samt relevante samarbejdspartnere.

Formålet med kontaktgruppen er, at eleverne oplever en lille gruppe, hvor man har et særligt tilhørsforhold. Ligeledes vil kontaktlæreren være den lærer, der har et særligt kendskab til eleven.

Værelser

Dybbøl Efterskole består af mange forskelligartede huse, der gennem historien har været brugt til rigtig mange forskellige ting. Det bærer skolen tydeligt præg af, med mange forskellige rum og størrelser.
Derfor er der heller ikke ret mange værelser der er ens, nogle er store, andre mindre, og det medfører at der bor op til fire elever på et værelse. De fleste bor dog to og to, og enkelte bor tre sammen.

Nogle værelser er med køjesenge andre med almindelige senge – og så er der naturligvis de almindelige ting som bord, stol, skab, nogle med håndvask, og på gangen er der toilet og bad.

Fælles for alle værelser er at de er hyggelige, og at du har mulighed for at sætte dit eget personlige præg.

Fritid – uden for undervisningen

I fritiden, pauserne om formiddagen – til middag – om eftermiddagen – om aftenen, har du mange gode muligheder for at hygge dig med kammeraterne, og der er rigtig mange muligheder for aktiviteter. Der er bordfodbold, billard, bordtennis, fodbold, ultimate, hockey, motionsrum, forskellige boldspil i hallen, brædtspil, ridning og meget meget andet. Der kan være krav om at skulle have “kørekort” til nogle af aktiviteterne, enten fordi det har noget med dyr eller sikkerhed at gøre.

Ellers er det kun fantasien der råder, og det er op til dig at være med til at sætte ting i gang for alles bedste.

Ud over det vil der i løbet af året være fællesarrangementer med f.eks. film, foredrag og underholdningsaftener.

Alle bærer med…

… betyder, at der er opgaver som alle skal være med til at gøre. Det er en forpligtelse over for fællesskabet, foruden ville det ikke være mulighed for at gøre et godt skoleår for alle. Der skal løftes i flok.

RENGØRING

Du bliver som elev tildelt et område der skal holdes rent, og hver dag er der rengøring. Èn gang i ugen er der vejledning og hjælp, altså undervisning i hvordan der gøres rent, hvordan man får gode arbejdsvaner, og hvordan man får en god rytme i den daglige rengøring.

Værelserne skal du sammen med din værelseskammerat gøre rent. Fælles for rengøringen er at der kontrolleres og vejledes hver dag.

Køkken

På Dybbøl Efterskole skal alle på skift være med til at sørge for den daglige madlavning.

Du vil komme til at arbejde i køkkenet en uge ad gangen og hjælpe med tilberedning af mad, opvask og rengøring.

Arbejdsdagen starter kl. 8.00, hvor køkkenpraktikanten snakker med køkkenlederen om dagens opgaver, f.eks middagsmaden, bage brød, boller og kager samt forberede aftensmaden. Du vil lære en del om sund mad ernæring og hygiejne.

ORDENSREGLER

Du kan se skolens regelsæt her.

Overordnet set fortolker vi reglerne således:

1. Du skal være en god kammerat.

2. Du skal deltage i planlagte aktiviteter.

3. Du må ikke indtage øl, spiritus, euforiserende stoffer og ikke ordineret medicin på skolen, ej heller på rejsen til og fra skolen.

4. Du skal sove i din egen seng.

Vi forventer at du som elev yder dit bedste for, at året bliver en stor oplevelse for alle elever på skolen.