VÆRDIGRUNDLAG

Ud fra et kristent livssyn skabes et trygt miljø som bygger på tillid, frihed, ansvar og ligeværdighed. Der gives livsoplysning og mulighed for at tilegne sig livsfærdigheder så den enkeltes personlige- og alsidige udvikling fremmes. Vi vægter de boglige og praktiske fag lige, og i undervisningen skabes der rum til fordybelse, begejstring og dygtiggørelse. Den enkelte forventes at tage ansvar for sig selv og for fælleskabet. Med alle kostskoleformens muligheder søger vi at styrke den enkeltes identitet, selvstændighed og selvværd.

TILLID, FRIHED
& ANSVAR

Skolens historie

Skolen startede i 1992 i bygninger med en lang og rig historie bag sig. Således stammer de ældste bygninger helt tilbage fra begyndelsen af 1800-tallet, og har oprindelig været landsbyens kro, og som sådan har den fungeret frem til midten af 1900-tallet. Skolens hovedbygning er omkring 100 år yngre, og blev opført i midten af 1920erne, som beboelse og cykelfabrik. Frem til 1992 blev alle bygninger benyttet som omsorgshjem, hvorefter Dybbøl Efterskole overtog driften.

Siden starten i 1992 har skolen været under konstant forandring, fornyelse og ombygning, og det sidste nye der er kommet til er hallen, der blev indviet i juni 2008, og i 2012 en ny elevfløj “Folden”.

I efteråret 2013 erhvervede vi den tidligere Ragebøl Skole, Der bl.a. har huset Kunstskole og senest Produktionsskole.

Dybbøl Efterskole er oprettet i samarbejde med KFUM & KFUK, Ungdommens Vel, Y-mens klubberne i Sønderjylland og en lokal støtteforening, og drives på folkekirkeligt grundlag.

SKOLENS BAGLAND

Dybbøl Efterskole har “er stærkt bagland” af en støtteforening, et repræsentantskab og en bestyrelse. 

Skolens bestyrelse arbejder tæt sammen med efterskolens ledelse om drift og udvikling af skolen. Bag bestyrelsen står repræsentantskabet, der årligt mødes til generalforsamling i april og drøfter skolens udvikling samt vælger medlemmer til bestyrelsen for to år ad gangen. Repræsentantskab er den øverste myndighed og består af 10 medlemmer fra KFUM & KFUK, 10 medlemmer fra Støtteforeningen og 10 medlemmer fra Y´mens. 

Se skolens bestyrelse her

FAGLIG &
MENNESKELIG
UDVIKLING

MISSION

Dybbøl Efterskoles mission er at tilbyde elever med særlige læringsforudsætninger faglig og menneskelig udvikling i et forpligtende dannende fællesskab. Det samlede efterskoleophold skal styrke kompetencer og selvværd og fremme troen på en meningsfuld fremtid.

DYBBØL EFTERSKOLE I DEN LILLE LANDSBY RAGEBØL

Efterskolen ligger i den lille landsby Ragebøl ikke langt fra det naturskønne og historiske område omkring Dybbøl Skanser med vartegnet Dybbøl Mølle. Ca. 4 km fra Sønderborg med indkøbsmuligheder, havn, promenade, strand og slot. Ikke langt fra Alssund, der deler Jylland og Als fra hinanden, og blot et par km til Sandbjerg Slot og Nydam mose.

Kørselsbeskrivelse
Uanset fra hvilket verdenshjørne man kommer, skal der køres mod Sønderborg.

På motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg tages afkørsel 11 og der køres ad Hørtoftevej mod Ragebøl. Her krydses den gamle hovedvej og der køres videre på Ragebølskovvej. 25 m fremme ligger skolen på venstre hånd. Fra grænsen passeres rundkørslerne over motorvejen og der køres mod Ragebøl i lighed med ovenstående.